Terénní služby

teren.jpg, 45kB
Domácí zdravotní péče
podle ordinace ošetřujícího lékaře, hradí zdravotní pojišťovny:
 • podání léků
 • aplikace injekcí, aplikace inzulínu
 • odběry krve, stolice, sputa (klient hradí pouze dopravu odběrů 40,-Kč)
 • převazy defektů
 • měření krevního tlaku a pulsu
 • měření glykémie
 • ošetření stomií
 • pohybové cvičení
 • komplexní péče o ležící pacienty
 • komplexní péče o pacienty v terminálním stádiu
Pečovatelská služby
podle přání klienta, který tyto služby hradí, 130,- Kč / 1 hod.
 • pomoc při osobní hygieně
 • koupání ve vaně i na lůžku
 • podání stravy, mytí nádobí
 • běžný úklid
 • žehlení prádla v bytě
 • nákup, pochůzky, donáška léků
 • doprovod na vycházku i k lékaři
 • péče o ležící pacienty
 • péče o pacienty v terminálním stádiu
 
Nadstandardní služby
vycházky v dny pracovního klidu, dohled nad klientem v nočních hodinách a o víkendech
130,- / 1 hod.
Pedikúra, manikúra v bytě klienta130,- / 1 hod.
Aktivizace v bytě klienta125,- / 0,5 hod.


Půjčovné kompenzačních pomůcek
Toaletní křeslo200,- / 1 měsíc
Polohovací chodítko200,- / 1 měsíc
Mechanický vozík500,- / 1 měsíc
Polohovací postel500,- / 1 měsíc
Antidekubitní matrace200,- / 1 měsíc
Solux, biolampa200,- / 1 měsíc


Kontakty terénní služby
 telefon
Středisko domácí zdravotní péče
a pečovatelské služby v domácnosti

vedoucí
Mgr. Leona Zemanová
532 162 302
724 526 825
sociální pracovnice
Irena Krylová
532 162 301
606 156 848


Konto střediska terénních služeb
ČS a.s., Kounicova 4, Brno č.ú. 1349416329/0800