Veřejný závazek

Pečovatelská služba Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.
Borky 7, 614 00 Brno

Posláním pečovatelské služby Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. je pomoci všem jejím klientům prožívat život v co nejvyšší možné kvalitě v jejich přirozeném prostředí.

  Cílem pečovatelské služby Betanie- křesťanská pomoc, z. ú. je:
 • zajistit klientům potřebnou pomoc při zvládání základních životních potřeb, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí
 • podporovat (popř. rozvíjet) jejich stávající schopnosti a dovednosti
 • podporovat zachování sociálních vazeb a kontaktů (s rodinou, přáteli, společenským prostředím)
  Cílová skupina:
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři,
 • rodiny s dítětem/dětmi
  Pečovatelská služba je poskytována na území města Brna.
  Čas poskytované pečovatelské služby:
 • 24 hod. 7 dní v týdnu
  dle aktuální kapacity pečovatelské služby