Veřejný závazek

Pečovatelská služba Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.
Joštova 7, 602 00 Brno

Posláním pečovatelské služby Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. je pomoci všem jejím klientům prožívat život v co nejvyšší možné kvalitě v jejich přirozeném prostředí.

  Cílem pečovatelské služby Betanie- křesťanská pomoc, z. ú. je:
 • zajistit klientům potřebnou pomoc při zvládání základních životních potřeb, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí
 • podporovat (popř. rozvíjet) jejich stávající schopnosti a dovednosti
 • podporovat zachování sociálních vazeb a kontaktů (s rodinou, přáteli, společenským prostředím)
  Cílová skupina:
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři,
 • rodiny s dítětem/dětmi
  Pečovatelská služba je poskytována na území města Brna.
  Čas poskytované pečovatelské služby:
 • denně od 7.00 do 20.00 hod, případně 24 hod.
 • dle aktuální kapacity pečovatelské služby