Podrobný popis poskytovaných úkonů

Rozsah poskytovaných základních úkonů pečovatelské služby stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláška č. 505/2006 Sb. a vyhláška č. 389/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb.


ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

A) POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  Nakrájení stravy na sousta, mletí či mixování hotové stravy, přendání jídla z jídlonosiče nebo jiné nádoby na talíř, ohřátí stravy na sporáku nebo v mikrovlnné, popřípadě, dochucení podle přání klienta. Nalití nápoje do hrnku nebo sklenice. Naservírování jídla a nápojů na stůl nebo na stolek k lůžku. V případě potřeby dopomoc při podání jídla. Způsob podání jídla a pití je přizpůsoben schopnostem klienta , jeho zdravotnímu stavu a jeho zvyklostem (prostírání, příbor, nebo jen lžíce apod.) .
 2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  Příprava oblečení, pomoc při oblékání a svlékání oblečení, přidržení při oblékání, zapínání a rozepínání knoflíků, háčků a zipů, pomoc při obouvání a zavazování obuvi, nasazování a upínání protéz, kýlních pásů. Pomoc či podpora je poskytována dle schopností klienta a jeho zdravotního stavu.
 3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  Pomoc při bezpečném pohybu po bytě nebo domě. Pracovník klientovi buď poskytuje oporu při chůzi (klient se pracovníka drží) nebo pracovník svými pokyny směřuje klienta, otvírá mu a zavírá dveře. Pokud klient není schopen chůze a má k dispozici invalidní vozík, lze jej pro přemisťování po vnitřním prostoru použít a dopravit klienta na místo, kam potřebuje (na WC, do koupelny, apod.). Úkon se provádí s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu klienta a jeho pohybovým schopnostem. Klient si zajišťuje potřebné pomůcky (polohovací lůžko, invalidní vozík, chodítko apod.)
 4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  U provádění úkonů je nutné přihlédnout k pohybovým schopnostem klienta s ohledem na jeho bezpečný přesun. U částečně mobilního klienta jde o dopomoc při zvedání, přistavení vozíku či chodítka, přidržení při přesedání na vozík. U zcela imobilního klienta je úkon poskytován pouze, pokud má klient domácnost vybavenou zvedákem, případně za pomoci druhé osoby (rodinného příslušníka apod.). Je přitom třeba, aby lůžko uživatele bylo dostatečně vysoké nebo polohovací, vybavené hrazdičkou, přístupné ze tří stran. Nejsou-li pro poskytnutí tohoto úkonu vytvořeny vhodné podmínky, pracovník jej může z bezpečnostních důvodů odmítnout.
B) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
  • Ranní a večerní hygiena: Omytí a osušení obličeje, horní části těla a genitálií, případně celého těla, ošetření kůže léčebnými krémy dle potřeby. Pomoc při čištění zubů či protézy, pomoc při nasazení protézy, výměna inkontinenčních pomůcek. Natření obličeje krémem a učesání vlasů (pokud se u klienta jedná pouze o učesání vlasů, spadá tento úkon pod osobní hygienu). Úkon může být prováděn na lůžku, v koupelně u umyvadla, na WC křesle. Úkon provádí pracovník v jednorázových ochranných rukavicích.
  • Koupel nebo sprchování v domácnosti klienta zahrnuje: napuštění vany, podporu klienta při vstupu do/z vany či sprchového koutu, omytí žínkou, umytí vlasů, pomoc při opláchnutí a osušení, ošetření pokožky tělovým mlékem, vypuštění vany. Při úkonu se používají klientovi hygienické potřeby (sprchový gel, šampon, mýdlo, tělové mléko), žínka, ručníky, hřeben apod. Tento úkon lze uskutečnit pouze tam, kde koupelna umožňuje svým dispozičním řešením provádění koupele za pomoci druhé osoby tak, aby byla zajištěna bezpečnost klienta i pracovníka. U imobilních klientů musí být koupelna vybavena buď zvedákem, nebo je úkon prováděn na lůžku. Úkon provádí pracovník v jednorázových ochranných rukavicích.
 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  Tento úkon zahrnuje umytí, vysušení a učesání vlasů za použití hřebene či kartáče klienta. Pečovatelka může odmítnout použít fén, pokud je poškozený a byl by tak ohrožen její život nebo zdraví. Základní péče o nehty na rukou zahrnuje ostříhání a zapilování nehtů či nalakování, nástroji klienta. Nástroje musí umožnit kvalitní a bezpečné provedení úkonu. Pedikúru je zapotřebí řešit prostřednictvím pedikérky, na kterou můžeme zprostředkovat kontakt.
 3. Pomoc při použití WC
  Pomoc při stažení kalhot či sukně a prádla, odstranění inkontinenčních pomůcek, přidržení klienta při usedání na mísu, WC křeslo či WC, očista: otření toaletním papírem (vlhčenými ubrousky, popřípadě omytí, po vykonané potřebě. Pomoc při vstávání, vložení pleny nebo nasazení plenkových kalhotek, oblečení prádla a kalhot. Tento úkon lze uskutečnit pouze tam, kde je prostor WC přizpůsoben pro 2 osoby a lze tak zajistit bezpečné provedení úkonu. Úkon provádí pracovník v ochranných rukavicích.
C) POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
 1. Dovoz nebo donáška stravy
  Dovoz obědů naše pečovatelská služba nezajišťuje, předáváme kontakty na komerční služby, které zajišťují dovoz obědů. Donášku stravy (oběda) zajišťujeme v případě, že klient má objednanou stravu v blízkosti svého bydliště například ve škole či v restauraci apod., sám není schopen si pro jídlo dojít a není možnost domluvit si zde donášku stravy klientovi přímo domů.
 2. Pomoc při přípravě jídla a pití
  Klient si připravuje jídlo a pití sám ve své domácnosti a z vlastních surovin, pečovatelka poskytuje pomoc při činnostech, které klient sám nezvládá (např. oloupání brambor, zeleniny, nakrájení potravin).
 3. Příprava a podání jídla a pití
  Pečovatelka připravuje klientovi jednoduché jídlo (snídaně, večeře, svačiny) z klientových surovin, v jeho domácnosti za použití jeho nádobí a zařízení. Teplá jídla naše pečovatelky nevaří, pouze ohřívají již uvařené jídlo. Pečovatelka servíruje klientovi jídlo na talíř a na stůl či na stolek u lůžka. V případě potřeby pomůže klientovi při podání pokrmu do úst.
D) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
Domácností pro tento úkon rozumíme vnitřní prostor, který klient přímo obývá: jeho pokoj, kuchyň, WC, koupelnu, chodbu. Za domácnost klienta nepovažujeme prostory domu nebo bytu, kde se klient nepohybuje nebo které využívá klientův blízký či rodinný příslušník. Zajištění úklidu se netýká společných prostor v rámci bytových domů (uklízení chodeb a schodů).
 1. Běžný úklid a údržba domácnosti
  Podle potřeby klienta zahrnuje: luxování, zametání, umytí podlahy, utírání prachu, ometení pavučin, převlečení lůžkovin, úklid prádla do skříně, umytí, utření a úklid nádobí, otření pracovní desky a dveří kuchyňské linky, umytí dřezu, otření sporáku, kachliček u kuchyňské linky, úklid nakoupených potravin, umytí WC, umyvadla, vany, sprchového koutu, otření obkladů v okolí umyvadel, zalévaní květin, vynesení odpadků do popelnice. Tento úkon zahrnuje také dílčí úkony, které souvisejí s praním, žehlením a pověšením či sbíráním prádla. Do tohoto úkonu patří i základní péče o domácí spotřebiče - umytí mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice včetně odstranění vodního kamene, výměna sáčků ve vysavači. Pracovníci nejsou oprávněni provádět jakékoli odborné zásahy do spotřebičů a jejich opravy. Na případné závady, které zjistí, jsou povinni upozornit klienta a vedoucí pečovatelské služby. Závadný spotřebič nesmí pečovatelka používat. Pečovatelská služba neprovádí mytí oken, výměnu záclon či závěsů – na tyto úkony doporučujeme využít služby úklidových firem. Čisticí prostředky a pomůcky pro úklid si zajišťuje klient (vysavač, kbelík, mop nebo hadr na podlahu, velký smeták, lopatka, prachovka, přípravek na nádobí, na mytí podlah, na mytí WC apod.)
 2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (například sezónní úklid, úklid po malování apod.)
  Velké úklidy domácnosti provádějí úklidové firmy, na které můžeme předat kontakt.
 3. Donáška vody
  Tento úkon poskytujeme pouze v případě náhradního zásobování vodou z důvodu havárie dodávky vody, nebo když je k dispozici pouze studna-pumpa bez vodovodního řadu. K tomuto účelu se používají klientovy čisté nádoby o takovém obsahu, aby zátěž nepřekročila 10 kg s dostupností zdroje do 200 m. Klientovi je doneseno jen nezbytné množství vody na pokrytí potřeb vaření, umytí nádobí, základní hygienu a splachování WC.
 4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
  Donáška uhlí a dříví do bytu klienta, ale ne skládání uhlí a sekání dříví. Nádoby na donášku topiva musí být bezpečné a přiměřeně velké. Před topením v kamnech musí být pečovatelka důkladně seznámena s jejich obsluhou. Údržbou topných zařízení se rozumí základní čistění kamen, vymetení a vynesení popela.
 5. Běžné nákupy a pochůzky
  Nákup základních potravin, nápojů, hygienických potřeb, časopisů do maximální hmotnosti 3 kg. Pochůzka zahrnuje např. vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb, platby na poště a v bankách (Pouze při předání hotovosti, pečovatelka nemůže přebírat od klienta platební kartu), vyřizování klientových záležitostí na úřadech - na podatelně. Jako pochůzka je účtována i cesta do obchodu jiného, než nejbližšího klientovu bydlišti, na jeho přání a také návštěva klienta za účelem sepsání nákupu. Do doby provedení úkonu je započítána cesta na místo určení, doba jednání nebo čekání a cesta ke klientovi, pokud se k němu pečovatelka vrací. Tento úkon se provádí u záležitostí týkajících se klienta, ne jeho blízkých či jiných osob.
 6. Velký nákup
  Nákup potravin, osobní hygieny většího rozsahu, nákup ošacení, obuvi a nezbytného vybavení domácnosti. Zajišťujeme pouze v nutných případech, kdy nelze řešit jiným způsobem (přes rodinu, dovážkové firmy). Zajišťujeme nákup maximálně do 3 kg, který pečovatelka bez problémů odnese v nejbližším okolí bydliště. Velké nákupy potravin či nákup oblečení, obuvi lze předem objednat přes zásilkové firmy, které dovezou nákup přímo domů , což klientům doporučujeme a dle zájmu klienta předáváme kontakty na tyto firmy. Pokud klient nezvládne nákup sám objednat (a nemá nikoho z rodiny), kdo by mu nákup pomohl objednat, může s objednáním nákupu pomoci pečovatelka. Pokud klient není schopen dovezený nákup sám převzít, pečovatelka může být v době dovozu nákupu přítomna a pomoci klientovi nákup převzít, zaplatit a uložit na místo určení.
 7. Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  Prádlo je práno výhradně v domácnosti klienta za použití jeho zařízení, přístrojů a prostředků (pračka, prací prášek, aviváž, sušák na prádlo, kolíčky, žehlicí prkno, žehlička). Úkon zahrnuje roztřídění prádla, vložení do pračky, pověšení prádla, sběr suchého prádla, žehlení, skládání a uložení prádla do skříně. Drobné opravy zahrnují: přišití knoflíku, poutka, zašití dírky o velikosti max. 5x5 cm, navlečení gumy, sešití prasklého švu za použití klientových šicích pomůcek (jehla, nit, nůžky). Pokud se jedná o větší opravy prádla, dáváme kontakty na komerční služby. Takto kompletně provedený úkon je účtován dle ceníku sazbou za 1 kg suchého prádla. Pokud klient potřebuje jen jednotlivé části úkonu (např. jen roztřídění a praní prádla, jen žehlení apod.), jsou tyto části účtovány jako „běžný úklid“ dle časové sazby.
E) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
 1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 2. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
  Doprovod k lékaři, na úřady, na nákupy, do provozoven veřejných služeb (např. na poštu, do kadeřnictví apod.) a zpět. Pokud není úkon dohodnut ve Smlouvě o poskytnutí PS s pravidelným časem, je o doprovod nutno zažádat s časovým předstihem alespoň 7 dní dopředu, aby bylo možno na doprovod zajistit potřebné množství času. Pokud je předpoklad, že úkon bude vyžadovat více času, než umožňuje aktuální kapacita pečovatelské služby, může být úkon z těchto důvodu odmítnut. Doprovod zajišťuje pečovatelka: pěšky, pomocí veřejné dopravy, seniorbusu nebo sanitkou.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
 • chodítka nízká a vysoká (pultová)
 • toaletní křesla
  Cena za zapůjčení kompenzační pomůcky se platí za 1 měsíc a je uvedena v ceníku pečovatelské služby. Zájemce si zajistí vlastní odvoz a dovoz pomůcky.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ BEZPLATNĚ

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální pracovník pečovatelské služby zajišťuje základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základní sociální poradenství zahrnuje:
 • poskytnutí informací týkající se možnosti řešení nepříznivé sociální situace osob, hledání zdrojů pomoci (např. informace o dávkách sociální péče, o dávkách pomoci v hmotné nouzi, informace o základních právech a povinnostech osob apod.)
 • předání kontaktů na další vhodné návazné služby např. domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, lékaře, hospice apod.
 • předání kontaktů na vhodné veřejně dostupné služby (např. firmy dodávající stravu, úklidové firmy, pedikúra apod.)
Podrobný popis úkonů je platný od 1. 1. 2018
Poslední aktualizace: k 10. 7. 2023
Vypracovala: Irena Krylová, DiS., vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník
Schválil: Ing. Daniel Zásměta, ředitel