Ceník pečovatelské služby

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a s Vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Úkony pečovatelské službycena
POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek130,- Kč/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu (ve vnitřním prostoru)130,- Kč/hod.
pomoc při přesunu na lůžko a vozík 130,- Kč/hod.
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ
pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání, hygiena na lůžku apod.)130,- Kč/hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč/hod.
pomoc při používání WC130,- Kč/hod.
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
příprava a podání jídla a pití130,- Kč/hod.
pomoc při přípravě a podání jídla a pití130,- Kč/hod.
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč/hod.
donáška jídla30,- Kč / úkon
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DOMÁCNOST
běžný úklid a údržba domácnosti 130,- Kč/hod.
běžná údržba domácích spotřebičů, donáška vody, topení včetně donášky topiva130,- Kč/hod.
běžné nákupy (do 5kg v nejbližším okolí bydliště)130,- Kč/hod.
pochůzky (vyzvednutí léků u lékaře, léků, vyřízení pošty apod.)130,- Kč/hod.
praní, žehlení prádla, poř. drobné opravy (např. přišití knoflíku apod.)
pouze v případě, že se jedná o kompletní úkon (tj. třídění, praní, pověšení a žehlení prádla), pokud se jedná jen o část úkonu, např. praní prádla v automatické pračce klienta, účtuje se jako úklid
70 Kč/kg
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
doprovod (k lékaři, na úřady, ke kadeřníkovi, do divadla apod.)130,- Kč/hod.
vycházka (doprovod)130,- Kč/hod.
ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
chodítko
toaletní křeslo
Zájemci si zajistí vlastní odvoz a dovoz pomůcky.
200,- Kč/měsíc
Čas poskytované pečovatelské služby se zaokrouhluje se na započatých 5 minut.
Celková úhrada za pečovatelskou službu za měsíc se zaokrouhluje na celé Kč směrem nahoru.
Pokud klient chce odhlásit pečovatelskou službu, musí tak učinit nejméně 1 den předem, nejpozději odpoledne do 14 hod. Neučiní-li tak, je povinen službu uhradit v plném rozsahu dohodnuté služby. Výjimkou je situace, kdy dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu klienta, hospitalizaci apod.
Ceník je platný od 1. 1. 2020