Ceník pečovatelské služby

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a s Vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Úkony pečovatelské službycena
POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek135,- Kč/hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu (ve vnitřním prostoru)135,- Kč/hod.
pomoc při přesunu na lůžko a vozík 135,- Kč/hod.
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ
pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání, hygiena na lůžku apod.)135,- Kč/hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,- Kč/hod.
pomoc při používání WC135,- Kč/hod.
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
příprava a podání jídla a pití135,- Kč/hod.
pomoc při přípravě a podání jídla a pití135,- Kč/hod.
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč/hod.
donáška jídla40,- Kč / úkon
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DOMÁCNOST
běžný úklid a údržba domácnosti 135,- Kč/hod.
běžná údržba domácích spotřebičů, donáška vody, topení včetně donášky topiva135,- Kč/hod.
běžné nákupy (do 5 kg v nejbližším okolí bydliště)135,- Kč/hod.
pochůzky (vyzvednutí léků u lékaře, léků, vyřízení pošty apod.)135,- Kč/hod.
praní, žehlení prádla, poř. drobné opravy (např. přišití knoflíku apod.)
pouze v případě, že se jedná o kompletní úkon (tj. třídění, praní, pověšení a žehlení prádla), pokud se jedná jen o část úkonu, např. praní prádla v automatické pračce klienta, účtuje se jako úklid
80 Kč/kg
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
doprovod (k lékaři, na úřady, ke kadeřníkovi, do divadla apod.)135,- Kč/hod.
doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a dopovod zpět135,- Kč/hod.
ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
chodítko
toaletní křeslo
200,- Kč/měsíc
Ceník je platný od 1. 3. 2022