Formulář rezervace návštěvy klienta
Pro Dům důstojného stáří i pro hrušovanskou Villu Martha hledáme zdravotní sestry. Rádi také posílíme i tým pečovatelek v maloměřickém Domě důstojného stáří. Bližší informace se zájemci dozvědí od Kateřiny Bílé na telefonu 515 330 001, tak se ozvěte. Těšíme se na vás.
Vážení příbuzní našich klientů,
stejně jako vy si uvědomujeme, jak důležitý je pro naše klienty kontakt s jejich blízkými. Na druhou stranu jsme s ohledem na vývoj epidemické situace nuceni být stále ostražití. Proto platí, že každá návštěva se musí předem ohlásit prostřednictvím rezervačního systému na adrese: www.betanie.eu/navsteva.
Při vstupu se návštěva prokáže způsobem popsaným zde. Upozorňujeme na zpřísnění podmínek od 15. 11. 2021 v souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví (celý text ZDE).
Délka návštěvy už není časově omezená a klienti, kteří jsou ubytováni samostatně (v bytě nebo na jednolůžkovém pokoji), mohou návštěvu přijmout tam, nemusí do jídelny, jež je určena pro setkávání návštěv klientů z vícelůžkových pokojů. Připomínáme, že klienti mohou na vycházku mimo objekt, takže při hezkém počasí není problém využít posezení v altánu, parku či v zahradě. Nutnost chránění dýchacích cest respirátorem zůstává samozřejmě v platnosti i nadále.
Věříme, že rozvolnění podmínek návštěv uvítáte a že naše klienty setkání s rodinou či přáteli potěší.
vedení Betanie – křesťanská pomoc

Aktuality


245kB


Jaké služby nabízíme?

Než začnete přemýšlet o využití sociálních služeb, bylo by dobré, abyste si ujasnili, oč vám vlastně jde. Chcete zůstat ve svém domácím prostředí a potřebujete jen zajistit během dne dohled a dopomoc s podáním jídla, péčí o domácnost nebo třeba s hygienou? Pak pro vás bude stačit terénní pečovatelská služba.
Už nezvládáte péči o svou domácnost a vlastní osobu a potřeboval/-a byste zajištění celodenní péče? Pak pro vás bude ideální umístění do našeho domova pro seniory Dům důstojného stáří v Brně-Maloměřicích.
Pokud vám byla diagnostikovaná Alzheimerova nemoc nebo nějaký druh demence, dostane se vám nejlepší péče v domově se zvláštním režimem Villa Martha v Hrušovanech u Brna.
Poslední eventualitou, kterou bychom vám mohli nabídnout, jsou krátkodobé odlehčovací služby. Ty poskytujeme buď v brněnském Domě důstojného stáří, nebo v lelekovické Ville Vlaďka. Po jejich uplynutí se pak vracíte zpátky do svého domácího prostředí. • terénní pečovatelská služba
  • tj. pomoc při běžných činnostech v domácnostech (zajištění hygieny, nákupu, úklidu, donášky léků, doprovodu a dohledu nad klientem)
 • pobytové služby
  • trvalé – samostatné bydlení ve svobodárně či pobyt na vícelůžkovém pokoji v domově pro seniory Dům důstojného stáří v Brně-Maloměřicích nebo v domově se zvláštním režimem Villa Martha v Hrušovanech u Brna
  • odlehčovací služby - nabízíme (obvykle na 1 týden až 3 měsíce) rodinám, které pečují o nemohoucího dospělého příbuzného, aby si pečující osoba odpočinula, absolvovala lékařský zákrok, či provedla stavební úpravy v bytě, které by byly v případě přítomnosti postiženého nerealizovatelné. Po nutnou dobu převezmeme péči o takového klienta. Jako jedna z mála sociálních služeb v Brně a okolí jsme schopni se v rámci odlehčovacího pobytu postarat i o zcela imobilního klienta. Maximální délka pobytových služeb je obvykle 3 měsíce, ale v případě volné kapacity je možno pobyt prodloužit. Tyto sociální služby poskytujeme v brněnském Domě důstojného stáří (3 lůžka) a ve Ville Vlaďka v Lelekovicích (18 lůžek).

Kolik stojí naše služby?

Jsme registrovaný poskytovatel sociálních služeb a výše úhrady za poskytování sociálních služeb je stanovena v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.
 péčepobytcelodenní strava
terénní služby
pečovatelka dochází
za klientem domů
130 Kč / 1 hod--
odlehčovací pobyt
klient je na omezenou dobu
(cca 1 týden - 3 měsíce)
v zařízení a pak se vrací domů

(Kč / 1 den)
2 - 5 hodin péče
á 130 Kč / 1 hod
210 Kč170 Kč
trvalý pobyt
klient je trvalým obyvatelem
zařízení sociálních služeb

(Kč / 1 den)
hrazeno přiznaným
příspěvkem na péči
(PnP)
210 Kč170 Kč

Co je potřeba udělat?

 • v případě zájmu o terénní služby
  • kontaktovat vedoucí pečovatelské služby Irenu Krylovou na tel. 515 330 003
 • v případě zájmu o pobytové služby
  • pokud není vyřízen příspěvek na péči, zažádat o přiznání tohoto příspěvku na Úřadu práce ČR (pro brněnské zájemce na pobočce Úřadu práce Křenová 25, Brno)
  • formulář žádosti o příspěvek na péči je možné vyplnit i elektronicky
  • vyplnit a vytisknout žádost o umístění do jednoho z našich pobytových zařízení
  • podepsanou žádost odevzdat nebo ji poslat vč. poslední lékařské zprávy na adresu:
   Betanie - křesťanská pomoc, Borky 7, Brno, 614 00, případně naskenovanou na e-mailovou adresu betanie.brno@seznam.cz nebo do datové schránky s adresou mqsdift.
Čekací doby na trvalé umístění se vzhledem ke zvýšené poptávce pohybují podle požadovaného způsobu ubytování od 12 měsíců do 36 měsíců.
Pokud byste potřebovali svůj problém řešit alespoň provizorně dříve, doporučujeme využít našich odlehčovacích služeb, případně zkuste kontaktovat jiné registrované poskytovatele sociálních služeb. Jejich on-line adresář naleznete v registru poskytovatelů, který spravuje MPSV.

Aktuality

Na Nové radnici se konalo vyhlášení ankety Osobnosti nestátní neziskové organizace Jihomoravského kraje za rok 2021. Těší nás, že v tomto prestižním klání zvítězila naše nominantka Mgr. Lea Zemanová z lelekovické Villy Vlaďka. Moc ji blahopřejeme! foto