Děkujeme návštěvám našich klientů, že využívají rezervační formulář na adrese www.betanie.eu/navsteva, který přispívá k hladkému průběhu návštěvy.
Striktně vyhrazené návštěvní hodiny v našich zařízeních nemáme. Na druhou stranu věříme, že návštěva s pochopením v ústraní umožní obslužnému personálu případné poskytnutí přímé péče nebo např. zajištění hygieny u navštíveného klienta.
Šikovných lidí, kteří se nebojí práce, není nikdy dost. Momentálně hledáme:

pro domov pro seniory Dům důstojného stáří v Brně-Maloměřicích

 • pracovníka/-ci v sociálních službách
 • zdravotní sestru

pro odlehčovací služby - Villu Vlaďka v Lelekovicích

 • pracovníka/-ci v sociálních službách

pro domov se zvl. režimem - Villu Martha v Hrušovanech u Brna

 • zdravotní sestru
Bližší informace se zájemci nebo zájemkyně dozvědí od Kateřiny Bílé na telefonu 515 330 001, tak se ozvěte. Těšíme se na vás!

Aktuality


245kB


Jaké služby nabízíme?

Než začnete přemýšlet o využití sociálních služeb, bylo by dobré, abyste si ujasnili, oč vám vlastně jde.
 • Chcete zůstat ve svém domácím prostředí a potřebujete jen zajistit během dne dohled a dopomoc s podáním jídla, péčí o domácnost nebo třeba s hygienou?
  Pak pro vás bude stačit terénní pečovatelská služba.
 • Už nezvládáte péči o svou domácnost a vlastní osobu a potřeboval/-a byste zajištění celodenní péče?
  Pak pro vás bude ideální umístění do našeho domova pro seniory Dům důstojného stáří v Brně-Maloměřicích.
 • Pokud vám byla diagnostikovaná Alzheimerova nemoc nebo nějaký druh demence, dostane se vám nejlepší péče v domově se zvláštním režimem Villa Martha v Hrušovanech u Brna.
 • Poslední eventualitou, kterou bychom vám mohli nabídnout, jsou krátkodobé odlehčovací služby.
  Ty poskytujeme buď v brněnském Domě důstojného stáří(3 lůžka), nebo v lelekovické Ville Vlaďka(18 lůžek). Po jejich uplynutí se pak vracíte zpátky do svého domácího prostředí.

 • terénní pečovatelská služba
  • tj. pomoc při běžných činnostech v domácnostech (zajištění hygieny, nákupu, úklidu, donášky léků, doprovodu a dohledu nad klientem)
 • pobytové služby
  • trvalé – samostatné bydlení ve svobodárně či pobyt na vícelůžkovém pokoji v domově pro seniory Dům důstojného stáří v Brně-Maloměřicích nebo v domově se zvláštním režimem Villa Martha v Hrušovanech u Brna
  • odlehčovací služby - nabízíme (obvykle na 1 týden až 3 měsíce) rodinám, které pečují o nemohoucího dospělého příbuzného, aby si pečující osoba odpočinula, absolvovala lékařský zákrok, či provedla stavební úpravy v bytě, které by byly v případě přítomnosti postiženého nerealizovatelné. Po nutnou dobu převezmeme péči o takového klienta. Jako jedna z mála sociálních služeb v Brně a okolí jsme schopni se v rámci odlehčovacího pobytu postarat i o zcela imobilního klienta. Maximální délka pobytových služeb je obvykle 3 měsíce, ale v případě volné kapacity je možno pobyt prodloužit. Tyto sociální služby poskytujeme v brněnském Domě důstojného stáří (3 lůžka) a ve Ville Vlaďka v Lelekovicích (18 lůžek). K úhradě poplatku za tuto službu může pečující využít přiznaného příspěvku na péči, protože ten v případě odlehčovací služby zůstává pečující osobě. Netrváme na tom, aby klient měl trvalé bydliště v Brně, poskytujeme samozřejmě služby bez ohledu na jeho bydliště.
qr_kod100.jpg, 10kB

Vážení přátelé,

pokud si myslíte, že to, co děláme, má smysl, a chtěli byste nás jako nestátní neziskovou organizaci podpořit, můžete tak učinit prostřednictvím sousedního kódu pro QR Platbu.
Vzhledem k tomu, že poskytnutý dar je odpočitatelnou položkou ze základu daně z příjmu, uvítáme, když následně do formuláře na adrese www.betanie.eu/dar uvedete údaje o své platbě, abychom mohli po ověření vystavit příslušnou darovací smlouvu, díky níž máte možnost si snížit svůj daňový základ pro výpočet daně z příjmu.
Děkujeme za vaši podporu, moc si jí vážíme.

Kolik stojí naše služby?

Jsme registrovaný poskytovatel sociálních služeb a výše úhrady za poskytování sociálních služeb je stanovena v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 505/2006 Sb. Jinými slovy přestože jsme nestátní poskytovatelé sociálních služeb, stojí naše služby stejně jako ve "státních" zařízeních, tedy v domovech provozovaných příspěvkovkými organizacemi města nebo kraje. Poplatky podle novelizované úhradové vyhlášky od 1. 1. 2023 činí:
 péčepobytcelodenní stravacelkem 1 den
terénní služby
pečovatelka dochází
za klientem domů
155 Kč / 1 hod--dle počtu hodin péče
x 155,-Kč / 1 hod.
odlehčovací pobyt
klient je na omezenou dobu
(cca 1 týden - 3 měsíce)
v zařízení a pak se vrací domů

(Kč / 1 den)
2 - 5 hodin péče
á 155 Kč / 1 hod
280 Kč235 Kč825,- až 1290,-
v návaznosti
na rozsahu péče
trvalý pobyt
klient je trvalým obyvatelem
zařízení sociálních služeb

(Kč / 1 den)
hrazeno přiznaným
příspěvkem na péči (PnP),
který dle zákona přechází
na poskytovatele
sociální služby
280 Kč235 Kč515,-Kč

Co je potřeba udělat?

 • v případě zájmu o terénní služby
  • kontaktovat vedoucí pečovatelské služby Irenu Krylovou na tel. 515 330 003
 • v případě zájmu o pobytové služby
  • pokud není vyřízen příspěvek na péči, zažádat o přiznání tohoto příspěvku na Úřadu práce ČR (pro brněnské zájemce na pobočce Úřadu práce Křenová 25, Brno)
  • formulář žádosti o příspěvek na péči je možné vyplnit i elektronicky
  • vyplnit a vytisknout žádost o umístění do jednoho z našich pobytových zařízení
  • podepsanou žádost odevzdat nebo ji poslat vč. poslední lékařské zprávy na adresu:
   Betanie - křesťanská pomoc, Borky 7, Brno, 614 00, případně naskenovanou na e-mailovou adresu betanie.brno@seznam.cz nebo do datové schránky s adresou mqsdift.
Čekací doby na trvalé umístění se vzhledem ke zvýšené poptávce pohybují podle požadovaného způsobu ubytování od 12 měsíců do 36 měsíců.
Pokud byste potřebovali svůj problém řešit alespoň provizorně dříve, doporučujeme využít našich odlehčovacích služeb, případně zkuste kontaktovat jiné registrované poskytovatele sociálních služeb. Jejich on-line adresář naleznete v registru poskytovatelů, který spravuje MPSV.

Aktuality

vdv.jpg, 6,4kBTaké v roce 2023 jsme byli úspěšní s našimi žádostmi o poskytnutí příspěvku od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Byl podpořen náš projekt odborného vzdělávání "Jen kvalitně vzdělaný pracovník může pečovat správně" částkou 64.900 korun a dále projekt "Důstojný odchod mezi svými" částkou 45.000 korun. V jeho rámci jsme mohli pořídit přístrojové vybavení pro podporu paliativní péče a zdravotní sestra absolvovala odborný kurz, díky němuž nebude třeba převážet klienty k provedení rutinních zákroků do ordinace specialisty. Moc VDV-NOH jménem našich klientů děkujeme!
vdv.jpg, 6,4kBVíme, jak je pro správné poskytování sociálních služeb důležité se stále vzdělávat. Jsme proto rádi, že Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové má stejný názor a pro rok 2022 nás podpořil více než 60 tisíci korunami, aby se naše pečovatelky a pečovatelé z pobytových i terénních služeb mohli zúčastnit pěti certifikovaných kurzů. Věříme, že smysluplnost užití této nadační podpory doslova na své kůži brzy pocítí všichni naši klienti. Děkujeme srdečně za tuto podporu.
Na Nové radnici se konalo vyhlášení ankety Osobnosti nestátní neziskové organizace Jihomoravského kraje za rok 2021. Těší nás, že v tomto prestižním klání zvítězila naše nominantka Mgr. Lea Zemanová z lelekovické Villy Vlaďka. Moc ji blahopřejeme! foto