odlehčovací služby

V maloměřickém Domě důstojného stáří (Borky 7, Brno) poskytujeme registrované pobytové odlehčovací sociální služby (krátkodobý pobyt na max. 3 měsíce). Kapacita těchto služeb je 5 lůžek, přičemž 4 lůžka jsou na dvou dvoulůžkových pokojích a jedno na samostatném pokoji.

Pobytové odlehčovací služby
Pobytové odlehčovací služby obvykle slouží k umístění seniorů, o něž běžně doma pečuje blízká osoba, která musí tuto péči krátkodobě přerušit, ať už z například důvodu vlastní hospitalizace, stavebních úprav v bytě nebo třeba dovolené. Po tuto dobu (obvykle cca 1 týden až 3 měsíce) je senior umístěn na jedno nebo dvoulůžkovém pokoji.
Ke standardní výbavě pokojů patří elektricky polohovatelné lůžko, televizní přijímač a samozřejmostí je napojení na signalizační systém na sesternu, kde je zajištěna nepřetržitá služba zdravotnického a pečovatelského personálu. Součástí pokoje je i koupelna s WC a bezbariérovou sprchou.
Jsme schopni se postarat i o zcela imobilní klienty se stomií, PEG a pod. Klient, který je umístěn do pobytových odlehčovacích služeb, má možnost účasti na běžném programu domova (dílničky ergoterapie, kulturní vystoupení, aktivizace a pod.). Je mu poskytována celodenní strava, případně další fakultativní služby (např. doprava).
Cena za jeden den krátkodobého pobytu se skládá z ceny za ubytování (210,-Kč), poskytnuté péče (1 hodina á 130,-Kč). K úhradě těchto plateb lze využít přiznaný příspěvek na péči. Celodenní strava stojí 160,-Kč.
Po ukončení odlehčovacího pobytu pečující osoba opět přebírá klienta, který se vrací zpět do svého přirozeného domácího prostředí.

Včasnou rezervaci pobytových odlehčovacích služeb lze provést na telefonním čísle 545 230 775.

Vzhledem k tomu, že odlehčovacím službám je v DDS vyčleněno pouze 5 lůžek a prakticky denodenně jsme konfrontováni s poptávkou pečujících rodin, které nemůžeme vyjít vstříc, neboť všechna vyčleněná lůžka jsou již obsazená, pustili jsme se do výstavby nového zařízení, v němž by se poskytovaly výhradně odlehčovací služby dospělým osobám s kombinovaným postižením, ať už fyzickým nebo psychickým. Od brněnské diecéze Církve československé husitské jsme získali parcelu v Lelekovicích, na níž stojí zanedbaný bývalý Husův sbor, a v tomto místě za finanční podpory z prostředků EU vyroste v průběhu let 2018-19 Villa Vlaďka, zařízení, v němž najde dočasný domov 18 klientů a novou práci přibližně stejný počet zaměstnanců. Aktuality z výstavby tohoto zařízení naleznete na této stránce.

.