odlehčovací služby

V maloměřickém Domě důstojného stáří (Borky 7, Brno) a v lelekovické Ville Vlaďka (Zahumení 64, Lelekovice) poskytujeme registrované pobytové odlehčovací sociální služby (krátkodobý pobyt na max. 3 měsíce).
Kapacita těchto služeb je 3 (Brno), respektive 18 lůžek (Lelekovice).

Pobytové odlehčovací služby
Pobytové odlehčovací služby obvykle slouží k umístění dospělých klientů, o něž běžně doma pečuje blízká osoba, která musí tuto péči krátkodobě přerušit, ať už z například důvodu vlastní hospitalizace, pracovních povinností, stavebních úprav v bytě nebo třeba dovolené. Po tuto dobu (obvykle cca 1 týden až 3 měsíce) je takový klient umístěn na jedno, dvou nebo čtyřlůžkovém pokoji.
Ke standardní výbavě pokojů patří elektricky polohovatelné lůžko, televizní přijímač a samozřejmostí je napojení na signalizační systém na sesternu, kde je zajištěna nepřetržitá služba pečovatelského personálu. Samozřejmostí je bezbariérově dostupná koupelna s WC a sprchou.
V obou zařízeních jsme schopni se postarat i o zcela imobilní klienty, v čemž jsme mezi ostatními provozovateli odlehčovacích služeb v jihomoravské metropoli poměrně unikátní. V brněnském domově zvládneme i celodenní péči o klienty se stomií, PEG a pod. Podmínkou umístění do odlehčovacích služeb je konsolidovaný psychiatrický stav klienta, který svými projevy nenarušuje kolektivní soužití s ostatními. Klient má možnost účasti na běžném programu zařízení (kulturní vystoupení, aktivizace a pod.). Je mu poskytována celodenní strava, případně další fakultativní služby (např. doprava).
Cena za jeden den krátkodobého pobytu se skládá z ceny za ubytování (280,-Kč), poskytnuté péče (1 hodina á 155,-Kč, obvykle 2 - 5 hodin denně podle množství potřeby dopomoci). K úhradě těchto plateb lze využít přiznaný příspěvek na péči, který v případě odlehčovacích služeb zůstává pečující rodině. Celodenní strava stojí 235,-Kč.
Po ukončení odlehčovacího pobytu pečující osoba opět přebírá klienta, který se vrací zpět do svého přirozeného domácího prostředí.

Včasnou rezervaci pobytových odlehčovacích služeb lze provést na telefonním čísle 545 230 778 v případě maloměřického DDS nebo v případě lelekovické Villy Vlaďka na telefonu 541 240 796. Není problém rezervovat odlehčovací pobyt i s několikaměsíčním předstihem, na což je dobré myslet v případě zejména exponovaných termínů - letní měsíce, školní jarní prázdniny a pod.