odlehčovací služby

V maloměřickém Domě důstojného stáří (Borky 7, Brno) a v lelekovické Ville Vlaďka (Zahumení 64, Lelekovice) poskytujeme registrované pobytové odlehčovací sociální služby (krátkodobý pobyt na max. 3 měsíce). Kapacita těchto služeb je 5, respektive 18 lůžek.

Pobytové odlehčovací služby
Pobytové odlehčovací služby obvykle slouží k umístění dospělých klientů, o něž běžně doma pečuje blízká osoba, která musí tuto péči krátkodobě přerušit, ať už z například důvodu vlastní hospitalizace, stavebních úprav v bytě nebo třeba dovolené. Po tuto dobu (obvykle cca 1 týden až 3 měsíce) je takový klient umístěn na jedno, dvou nebo čtyřlůžkovém pokoji.
Ke standardní výbavě pokojů patří elektricky polohovatelné lůžko, televizní přijímač a samozřejmostí je napojení na signalizační systém na sesternu, kde je zajištěna nepřetržitá služba zdravotnického a pečovatelského personálu. Samozřejmostí je bezbariérově dostupná koupelna s WC a sprchou.
Jsme schopni se postarat i o zcela imobilní klienty se stomií, PEG a pod. Klient, který je umístěn do pobytových odlehčovacích služeb, má možnost účasti na běžném programu domova (dílničky ergoterapie, kulturní vystoupení, aktivizace a pod.). Je mu poskytována celodenní strava, případně další fakultativní služby (např. doprava).
Cena za jeden den krátkodobého pobytu se skládá z ceny za ubytování (210,-Kč), poskytnuté péče (1 hodina á 130,-Kč, obvykle 2 - 5 hodin denně podle množství potřeby dopomoci). K úhradě těchto plateb lze využít přiznaný příspěvek na péči. Celodenní strava stojí 170,-Kč.
Po ukončení odlehčovacího pobytu pečující osoba opět přebírá klienta, který se vrací zpět do svého přirozeného domácího prostředí.

Včasnou rezervaci pobytových odlehčovacích služeb lze provést na telefonním čísle 545 230 778 v případě maloměřického DDS nebo na telefonu 541 240 796 v případě Villy Vlaďka.

Aktuality z výstavby lelekovické Villy Vlaďka naleznete na této stránce.

.