Kdo jsme?

Betanie - křesťanská pomoc vznikla na začátku devadesátých let minulého století, jakmile přestala být sociální péče výsostnou doménou státu. Neúnavní nadšenci - PhDr. Eva Mádrová a MUDr. Luděk Skála se skupinou dalších členů Církve československé husitské začali, zprvu po malých krůčcích, uskutečňovat svoji ideu dobrovolné pomoci všem potřebným.
Z původní nadace byla organizace v roce 1996 zaregistrována na Ministerstvu vnitra jako občanské sdružení, které se v souladu s Novým občanským zákoníkem od roku 2014 proměnilo ve spolek. Proces profesionalizace poskytovaných sociálních a zdravotnických služeb byl od ledna 2015 dovršen transformací spolku na zapsaný ústav Betanie - křesťanská pomoc.

Správní rada ústavu je pětičlenná a tvoří ji:
  • Vlastimil Břicháček, předseda
  • MUDr. Jan Hrbáček, místopředseda
  • Mgr. Juraj J. Dovala
  • Jaromír Burget
  • Jaromír Hron
Betanie - křesťanská pomoc má 80 placených pracovníků, statutárním zástupcem ústavu je ředitelka Ing. Jitka Bednářová.

Sídlo vedení je na adrese:
Joštova 7 (vchod z ul. České 31)
(1. poschodí)
602 00 Brno
tel. 532 162 300

Cílem činnosti ústavu je v souladu s jeho zakládací listinou:
  • poskytování registrovaných sociálních a zdravotnických služeb
  • spolupráce s obdobně zaměřenými institucemi v ČR i v zahraničí
Naše činnost je finančně podporována Statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Nadačním fondem obětem holocaustu. Dále nás finančně podporuje ORP Židlochovice a obec Hrušovany u Brna.

Naše bankovní spojení:
Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. 1349416329/0800
Pokud byste chtěli pomoci adresně našim pobytovým zařízením, můžete tak učinit na zvláštních podúčtech:
Dům důstojného stáří 182-1349416329/0800
Villa Martha 30015-1349416329/0800
Villa Vlaďka 50016-1349416329/0800