Výstavba lelekovické Villy Vlaďka

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg, 22kB

WP_20190305_13_03_19_Pro.jpg, 82kB
Villa Vlaďka, březen 2019

V časosběrném seriálu si můžete prohlédnout, jak Villa Vlaďka od února 2018 do května 2019 rostla. foto 
K zahájení provozu jakéhokoliv nového objektu patří už tradiční stříhání pásky. Tu ve Ville Vlaďka společnými silami přestřihli náměstek hejtmana Marek Šlapal a biskup CČSH Juraj Dovala. Kromě nich se na zahájení sešla spousta hostů ze samosprávy, úřadů i spřátelených organizací nebo sousedů. Všichni obdivovali nejen vybavení domova, ale i nádherné výhledy do lesů v okolí a přáli novému zařízení mnoho spokojených klientů. K dobré pohodě slavnostního dne všem přítomným zahrála hudecká muzika Koštýř. foto 
Dokladem toho, že je výstavba Villy Vlaďka dovršena, je kolaudace, která proběhla koncem května. Teď už stačí navézt nábytek a první klienti mohou na odlehčovacím pobytu na vlastní kůži vyzkoušet pohodlí polohovacích van a výhled z velkých oken do čarokrásného okolí vily. foto 
Na konci dubna 2019 jsme od stavební firmy začali přebírat hotovou stavbu. A tak se kocháme nádhernými výhledy na okolí a například řešíme, kam pověsit kříž, který pro modlitebnu Villy Vlaďka zhotovil umělecký řezbář Jiří Netík. foto 
Někde ještě zbývá domontovat vypínač, jinde zase jinou drobnost, ale dlažba na parkovišti a plot kolem objektu jsou neklamným znamením, že už brzy budeme od stavbařů přebírat hotovou Villu Vlaďku. foto 
Elektrikáři připojují svítidla, podlaháři lepí krytinu a investor zkoumá, co je potřeba před předáním stavby ještě vychytat. Ale nápis na fasádě se už hrdě hlásí do okolí, co to zde vyrostlo. foto 
Už se na kontrolních dnech na stavbě zabýváme takovými záležitostmi, jako je umístění nápisu na fasádu nebo jak krásné výhledy na okolí jsou takřka z kteréhokoliv okna domova. foto 
Villa Vlaďka se vyloupla ze sevření lešení a do interiéru nastoupili omítkáři. Teď si už umí hotový dům představit i návštěvníci s menší fantazií. foto 
Pokrývači na střeše pokládají jednu tašku za druhou, jejich kolegové v místnostech dokončují omítky, takže se při kontrolním dnu bylo čím pochlubit předsedovi správní rady našeho ústavu Vlastimilu Břicháčkovi foto 
Venkovní mráz zahnal dělníky do interiéru, kde je pořád co dělat. Třeba izolovat podlahu koupelny. foto 
V druhém podlaží se už rozlezli hadi podlahového vytápění, tak jsme kontrolní den na stavbě tentokrát strávili v provozním zázemí v podkroví foto 
Poletující sněhové vločky se také s nelíčeným zájmem zúčastnily výběru barvy fasády Villy Vlaďka foto 
Fasádníci se už vrhli na Villu Vlaďku, aby jí do zimy stihli pořídit slušivý kabátek. Hrubá stavba je už skoro zralá na májku na střeše. foto 
Okna Villy Vlaďka jsou už zasklená, krov se skládá, kabely se rozlézají po celé budově a objevují se i první zařizovací předměty foto 
Villa Vlaďka se už vydrápla do svého nejvyššího bodu, stavba je už skoro zralá na májku. foto 
Villa Vlaďka se vytáhla až nad druhé nadzemní patro a už vybíráme, jaké tašky dáme na střechu foto 
Staveništi šestý měsíc výstavby vládne jeřáb, který neunavně rozděluje materiál všude tam, kde je potřeba foto 
Po betonáži stropu nad přízemím se zdi vydrápaly do výšky prvního patra a z této perspektivy ještě více zdůraznily malebnost lelekovického okolí Villy Vlaďka foto 
Zdi, okna a dveře do výšky jednoho patra dávají na sedmém kontrolním dnu jasnější kontury, jak bude Villa Vlaďka vypadat foto 
Hlavní hrdinkou pátého kontrolního dne byla základová deska foto 
Na třetím kontrolním dnu jsme obhlédli výkopy pro základové pasy foto 
Co by to bylo za stavbu, kdyby její základní kámen nebyl symbolicky poklepán zednickým kladívkem? Náš základní kámen je z památné hory Říp a jeho slavnostního poklepu, který se konal 20. března 2018, se zúčastnili vzácní hosté - biskup Církve československé husitské, kuřimský starosta, zástupci lelekovické i kuřimské radnice, přátelé z brněnského Parkinson klubu, členové správní rady našeho ústavu i zástupci dodavatele. foto 
Patnáctého února 2018 jsme předali objekt lelekovického Husova sboru zástupcům boskovické firmy STAVKOM. Ti teď mají 15 měsíců na výstavbu Villy Vlaďka. Přejeme jim, ať jim jde práce od ruky, či správněji zatím od drapáku bagru. foto 
První dotaz, který vás možná napadne, je, proč se nové zařízení jmenuje zrovna Villa Vlaďka. Je to skromný hold jedné nenápadné ženě, která byla oporou všem, kteří tuto pomoc potřebovali. Nezištně stála za mnohým dobrým, co se v Betanii událo, aniž by se pyšnila svými zásluhami. Tato vzácná žena již není řadu let mezi námi, ovšem vzpomínka na ni a její práci zůstala v našich srdcích. Vlaďko Burgetová, děkujeme za vše. foto