Pan Kufa slaví 98. narozeniny

P3090783.JPG, 44kB
P3090784.JPG, 48kB
P3090785.JPG, 49kB
P3090792.JPG, 57kB
P3090787.JPG, 34kB
P3090790.jpg, 57kB
P3090794.JPG, 51kB
P3090797.JPG, 49kB
P3090795.JPG, 74kB