Pokyny pro návštěvy DDS

Vážená paní, vážený pane,
vzhledem k uvolňování některých opatření souvisejících s šířením nemoci COVID-19 mohou být v pobytových sociálních službách povoleny návštěvy, a to od 25. 5. 2020.
Nicméně s tímto povolením se pojí současně také některá ochranná opatření, která jsou třeba dodržovat, a to vzhledem k ochraně zdraví ostatních klientů v našem zařízení. Tato opatření jsou nutná respektovat, jak ze strany návštěvníků, tak také ze strany klientů Domu důstojného stáří.

  Opatření a postup pro návštěvníky DDS:
 • Návštěvy budou moci probíhat v čase od 12.30 do 18.00 hodin, pouze v prostoru návštěvám tomu určené, a to v JÍDELNĚ, která se nachází v přízemí budovy Domu důstojného stáří.
 • V čase od 12.30 do 15.30 hodin, budou příchozí zvonit na SOCIÁLNÍ PRACOVNICE, které následně umožní vstup do budovy. V čase od 15.30 do 18.00 hodin, budou příbuzní zvonit na SESTERNU.
 • Návštěvníci se dostaví vybaveni rouškami, které budou mít po celou dobu pobytu v DDS nasazenou.
 • Po příchodu do zádveří si příchozí vydezinfikují ruce přiloženou dezinfekcí.
 • Každý příchozí (u dětí zákonný zástupce) vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti a bude mu bezkontaktně změřena tělesná teplota.
 • Následně sdělí sociálním pracovnicím nebo pracovníkům v přímé péči, jakého klienta chtějí navštívit, zapíší se do knihy návštěv, posadí se do jídelny a vyčkají, až klient přijde za nimi.
 • V případě, že je klient nechodící, bude probíhat návštěva na pokoji klienta dle instrukcí personálu.
 • Dle pokynu ministerstva zdravotnictví mohou návštěvy probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
 • V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE SVÉ BLÍZKÉ CHTÍT POTĚŠIT NĚJAKOU SLADKOSTÍ ČI JINÝMI POTRAVINAMI, JE TŘEBA TUTO SKUTEČNOST NAHLÁSIT U PERSONÁLU, ABY BYL NÁKUP PŘED PŘEDÁNÍM VYDEZINFIKOVÁN.
PROSÍME, aby návštěvy nepoužívaly zvonky jednotlivých klientů na bytech, abychom mohli EFEKTIVNĚ všechna nutná opatření dodržovat!
Dále bychom chtěli návštěvy požádat, aby vcházely do budovy DDS pouze HLAVNÍM VCHODEM, TEDY Z ULICE BORKY.
Děkujeme za vaši ukázněnost, přejeme vám, abyste si setkání se svými blízkými po dlouhé době v klidu a bezpečně užili

Vedení DDS