Pásmo ke Svátku matek

P1440849.JPG, 123kB
P1440858.JPG, 118kB
P1440867.JPG, 93kB