Terénní služby

teren.jpg, 45kB
Domácí zdravotní péče
podle ordinace ošetřujícího lékaře, hradí zdravotní pojišťovny: Pečovatelská služby
podle přání klienta, který tyto služby hradí, 130,- Kč / 1 hod.
 
Nadstandardní služby
vycházky v dny pracovního klidu, dohled nad klientem v nočních hodinách a o víkendech
130,- / 1 hod.
Pedikúra, manikúra v bytě klienta130,- / 1 hod.
Aktivizace v bytě klienta125,- / 0,5 hod.


Půjčovné kompenzačních pomůcek
Toaletní křeslo200,- / 1 měsíc
Polohovací chodítko200,- / 1 měsíc
Mechanický vozík200,- / 1 měsíc
Polohovací postel200,- / 1 měsíc
Antidekubitní matrace200,- / 1 měsíc
Solux, biolampa200,- / 1 měsíc


Kontakty terénní služby
 telefon
Středisko domácí zdravotní péče
a pečovatelské služby v domácnosti

vedoucí
Mgr. Leona Zemanová
532 162 302
724 526 825
sociální pracovnice
Irena Krylová
532 162 301
606 156 848


Konto střediska terénních služeb
ČS a.s., Kounicova 4, Brno č.ú. 1349416329/0800