odlehčovací služby

V maloměřickém Domě důstojného stáří (Borky 7, Brno) poskytujeme pobytové odlehčovací služby (krátkodobý pobyt na max. 3 měsíce).

Pobytové odlehčovací služby
Pobytové odlehčovací služby obvykle slouží k umístění seniorů, o něž běžně doma pečuje blízká osoba, která musí tuto péči krátkodobě přerušit, ať už z například důvodu hospitalizace, stavebních úprav v bytě nebo třeba dovolené. Po tuto dobu (obvykle cca 1 týden až 3 měsíce) je senior umístěn na jedno nebo dvoulůžkovém pokoji. Ke standardní výbavě pokojů patří elektricky polohovatelné lůžko, televizní přijímač a samozřejmostí je napojení na signalizační systém na sesternu, kde je zajištěna nepřetržitá služba zdravotnického a pečovatelského personálu.
Klient, který je umístěn do pobytových odlehčovacích služeb, má možnost účasti na běžném programu domova (dílničky ergoterapie, kulturní vystoupení, aktivizace a pod.). Je mu poskytována celodenní strava, případně další fakultativní služby (např. doprava). Cena za jeden den krátkodobého pobytu se skládá z ceny za bytování (210,-), poskytnuté péče (1 hodina a 130,- Kč). K úhradě těchto plateb lze využít přiznaný příspěvek na péči. Celodenní strava stojí 160,-Kč.

Včasnou rezervaci pobytových odlehčovacích služeb lze provést na telefonním čísle 545 230 775.