Betanie - křesťanská pomoc hledá k posílení týmů svých pobytových zařízení:
všeobecné zdravotní sestry
pracovníky v sociálních službách
.
Zájemci se dozvědí případné detaily od Kateřiny Bílé
na telefonním čísle 532 162 300.

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg, 22kB

Betanie - křesťanská pomoc staví v obci Lelekovice zařízení, které bude po dokončení výstavby poskytovat odlehčovací sociální služby. Projekt Villa Vlaďka – odlehčovací služby pobytové pro dospělé osoby s kombinovaným postižením byl finančně podpořen z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Aktuality z výstavby objektu naleznete na stránce věnované tomuto projektu.

Aktuality


245kB


Jaké služby nabízíme?

 • terénní služby
  • pečovatelské služby, tj. pomoc při běžných činnostech v domácnostech (zajištění hygieny, nákupu, úklidu, donášky léků, doprovodu a dohledu nad klientem)
  • ošetřovatelská péče - tj. podávání léků, injekcí, převazy, ošetření stomií, odběry krve, stolice, měření krevního tlaku i cukru, pohybová cvičení a péče o umírající
 • pobytové služby – samostatné bydlení či pobyt na vícelůžkovém pokoji na ošetřovatelské jednotce v domě pro seniory Dům důstojného stáří v Brně-Maloměřicích nebo v domově se zvláštním režimem Villa Martha v Hrušovanech u Brna
 • pobytové odlehčovací služby - nabízíme příbuzným, kteří pečují o nemohoucího seniora, aby si odpočinuli, absolvovali lékařský zákrok, či provedli stavební úpravy v bytě, které by byly v případě přítomnosti seniora nerealizovatelné. Po nutnou dobu převezmeme péči o takového klienta. Délka pobytových služeb je maximálně 3 měsíce. Sociální služby poskytujeme v pokoji vybaveném vlastním WC a sprchou, kuchyňkou, elektrickou polohovací postelí a televizorem (viz foto ).

Kolik stojí naše služby?

Jsme registrovaný poskytovatel sociálních služeb a výše úhrady za poskytování sociálních služeb je stanovena v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.
 péčepobytcelodenní strava
terénní služby
pečovatelka dochází
za klientem domů
130 Kč / 1 hod--
odlehčovací pobyt
klient je na omezenou dobu
(cca 1 týden - 3 měsíce)
v domově pro seniory

(Kč / 1 den)
2 - 5 hodin péče
á 130 Kč / 1 hod
210160
trvalý pobyt
klient je trvalým obyvatelem
zařízení sociálních služeb

(Kč / 1 den)
hrazeno přiznaným
příspěvkem na péči
(PnP)
180 - 210
(podle druhu ubytování)
160

Co je potřeba udělat?

 • v případě zájmu o terénní služby
  • kontaktovat vedoucí pečovatelské služby Irenu Krylovou na tel. 532 162 301
 • v případě zájmu o pobytové služby
  • pokud není vyřízen příspěvek na péči, zažádat o přiznání tohoto příspěvku na Úřadu práce ČR (pro brněnské zájemce na pobočce úřadu práce Křenová 25, Brno)
  • formulář žádosti o příspěvek na péči je možné vyplnit i elektronicky
  • vyplnit a vytisknout žádost o umístění do jednoho z našich pobytových zařízení
  • podepsanou žádost odevzdat nebo ji poslat vč. poslední lékařské zprávy na adresu:
   Betanie - křesťanská pomoc, Joštova 7, Brno, 602 00
Čekací doby na umístění se vzhledem ke zvýšené poptávce pohybují podle požadovaného způsobu ubytování od 12 měsíců do 36 měsíců.
Pokud byste potřebovali svůj problém řešit alespoň provizorně dříve, zkuste kontaktovat jiné registrované poskytovatele sociálních služeb. Jejich adresář je ke stažení ZDE

Aktuality

Podzimní rekondiční pobyt patří sběru hub a vycházkám po lesích v okolí Devíti skal. Nejinak tomu bude v polovině října 2019. Zájemci o účast zde naleznou přihlášku. přihláška 
Jarní Luhačovice nás ani letos nezklamaly: krásné počasí, bezvadná parta a cvičení v bazénu pod vedení zkušené trenérky akvaaerobiku Gábiny foto 
Po roce jsme se v říjnu 2018 vrátili na "místo činu", neboť do bohatých lesů v okolí Devíti skal a pohodlného stejnojmenného Orea hotelu se vždy vracíme rádi. foto 
Východomoravské lázně Luhačovice nás opět nezklamaly. V jejich příjemném prostředí jsme si na vycházkách za svitu jarního slunce úžasně odpočinuli a načerpali nové síly. foto 
Lesy plné hub, tělocvična, bazén a krásné počasí babího léta nás čekaly při našem rekondičním pobytu na Devíti skalách foto 
V předvánočním období se sešli členové Spolku přátel Betanie, aby vyslechli informace o činnosti ústavu v končícím roce i plánech do budoucna. Přítomní také poděkovali své dlouholeté předsedkyni Mgr. Pavle Váňové za její obětavou práci. foto 
Absolvovali jsme rekondiční pobyt v Luhačovicích, kde jsme si báječně odpočinuli foto 
Na začátku prosince 2015 se konala valná hromada Spolku přátel Betanie, jejíž úvod ozdobilo povedené vystoupení dětí ze souboru Slavíček již na vánoční notu. foto 
Účastníci valné hromady Spolku přátel Betanie se na své valné hromadě seznámili s výroční zprávou za rok 2014 a pobavili se o budoucnosti spolku foto 
Třetího prosince 2014 se konala valná hromada spolku Betanie - křesťanská pomoc, jejíž účastníci odsouhlasili transformaci spolku na ústav. Členové nové správní rady si vylosovali délku svého funkčního období. Zároveň vznikl Spolek přátel Betanie, který bude činnost ústavu podporovat. foto 
Týden plný slunce a podzimní pohody jsme prožili na rekondičním pobytu v Luhačovicích. Nádherné letovisko i jeho okolí jsme důkladně prošmejdili a nezapomněli jsme ani na chvíle zamyšlení nad Písmem a na lázeňské procedury. Odjížděli jsme moc spokojení a už se netrpělivě těšíme na to, kam pojedeme v roce 2015. foto 
Jarní rekondiční pobyt roku 2014 se uskutečnil v krásné krkonošské přírodě v okolí Jánských lázní. Přestože počasí občas pozlobilo, užili jsme si vycházek i koupání dosytosti. foto 
Betanie - křesťanská pomoc v roce 2014 opět organizuje dva termíny rekondičních pobytů - v Jánských lázních a v Luhačovicích. Podrobnosti o obou pobytech a přihlášku naleznete: zde 
Tradičně na počátku března se konala valná hromada našeho spolku, která schválila účetní uzávěrku a seznámila se s výroční zprávou za rok 2013.  foto 
V adventním období potěšil členy Betanie na vánoční besidce starý známý - soubor šikovných ostopovických žáků Háječek foto 
Účastníci valné hromady o. s. Betanie - křesťanská pomoc schválili výroční zprávu za rok 2012, výsledek hospodaření a potvrdili pro další funkční období správní radu v jejím dosavadním složení. foto 
Místy až dojemné vystoupení ostopovického souboru Háječek podtrhlo vánoční atmosféru besídky občanského sdružení Betanie - křesťanská pomoc  foto 
Valná hromada o. s. Betanie - křesťanská pomoc, kterou si nenechala ujít většina jeho členů, schválila výroční zprávu za rok 2011 i účetní závěrku sdružení. foto